Wydawnictwo ONGRYS


Nowinki   Wydawnictwo   Publikacje   Zakupy   Forum   Kontakt  

Zamawianie przez www:
    Wydawnictwa
    Regulamin
    Sklepy internetowe

Wydawnictwo ONGRYS
Albumy:
    
Skąd się bierze woda sodowa?
    
Antresolka profesorka Nerwosolka
    
Orient Men
    
Podróż smokiem Diplodokiem
    
Więcej albumów...

Kontakt:
wydawnictwo@ongrys.plRegulamin zakupów - Wydawnictwo ONGRYSZakup albumów poprzez internet - regulamin 1. Wydawnictwo Ongrys udostępnia mozliwość zakupu swoich publikacji poprzez internet.
 2. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań, aby zakupy poprzez internet odbywały się szybko i sprawnie, a Kupujący byli zadowoleni z jakości obsługi.
 3. Listę pozycji, które można zakupić w ten sposób przezentuje odpowiednia podstrona na stronie internetowej Wydawcy, zwana dalej Cennikiem. Zawiera ona m.in. tytuł, rok wydania, widok okładki, informacje o zawartości oraz cenę.
 4. Lista publikacji do kupienia prezentowana na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do składania ofert i jest ważna na terenie Polski.
 5. Osoba, która chciałaby zakupić nasze publikacje powinna zapoznać się z cennikiem, a następnie przesłac zamówienie za pomocą formularza dostępnego na stronie lub poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ongrys.pl
 6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków zamawiania oraz podanych cen.
 7. W zamówieniu nalezy umieścić: listę zamawianych pozycji, ilość każdej z nich, dane adresowe do wysyłki, wybrany sposób płatności i wysyłki.
 8. Jest możliwość otrzymania faktury VAT na zakupione pozycje. W takim przypadku w zamówieniu musi się znaleźć informacja o wystawieniu faktury oraz dane, na które ma być wystawiona - m.in. nazwisko lub nazwa, adres oraz numer NIP.
 9. Jeśli dane Zamawiającego będą niepełne - zamówienie nie będzie realizowane do czasu ich uzupełnienia.
 10. Wysyłając zamówienie Zamawiający automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie przysłanych danych osobowych. Dane będą zapisane i używane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo do wglądu, poprawienia, a po zrealizowaniu zamówienia także usunięcia swoich danych.
 11. Po otrzymaniu zamówienia Wydawnictwo skompletuje zamawiane pozycje, a następnie wyśle do Zamawiającego potwierdzenie. Będzie ono zawierać m.in. numer zamówienia, zestawienie zamawianych pozycji, dane do wysyłki, dane sprzedawcy, końcową sumę do zapłaty oraz sposób składania ewentualnych reklamacji.
 12. Potwierdzenie zamówienia będzie miało w temacie wiadomości numer zamówienia (przykładowy temat:"Zamówienie 1234"). W celu sprawniejszej komunikacji Zamawiający powinien taki sam temat nadawac wszystkim wiadomościom dotyczącym tego zamówienia.
 13. Istniją dwa sposoby zapłaty za zamówione pozycje: przelewem na konto oraz za pobraniem. Nie ma możliwości płacenia w inny sposób, w szczególności kartą płatniczą lub kredytową oraz poprzez system płatności elektronicznych (Paypal, PayU).
 14. Jeśli Kupujący wybrał zapłatę poprzez przelew na konto, w potwierdzeniu otrzyma numer zamówienia, kwotę do zapłaty, proponowany tytuł przelewu oraz numer konta.
 15. W tytule wysyłanego przelewu Zamawiający powinien umieścić numer zamówienia a także nazwisko zamawiającego (jeśli jest inne, niż właściciela rachunku).
 16. Wysyłka jest realizowana w ciągu kilku dni po otrzymaniu zapłaty (w przypadku płatności przelewem) lub po wysłaniu potwierdzenia (w przypadku płatności za pobraniem). Maksymalny termin wysyłki wynosi 14 dni od przyjęcia zamówienia. W szczególnych przypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do jego wydłużenia. O ewentualnych opóźnieniach Kupujący zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 17. Domyślnie wysyłka jest realizowana Pocztą Polską.
 18. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej z dnia 01.07.2008 r. przykładowy koszt przesyłki wynosi:
  - paczka ekonomiczna do 1 kg - 8,50 zł
  - paczka priorytetowa do 1 kg - 11,00 zł
  - za zadeklarowanie wartości - dodatkowo 1 zł za każde 50 zł zadeklarowanej wartości.
  - za wysyłkę za pobraniem - dodatkowo 6 zł
 19. Do momentu wysyłki kupujący ma możliwość anulowania zamówienia telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Jeśli należność została już wpłacona - będzie zwrócona. Po wysłaniu zamówionych pozycji nie ma możliwości anulowania zamówienia.
 20. Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu w terminie 10 dni, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Warunkiem jest przesłanie w terminie odpowiedniej informacji do Wydawcy i odesłanie nie używanych, nie uszkodzonych publikacji na adres Wydawcy. Po otrzymaniu przesyłki Wydawca zwróci należność za zakupione publikacje. Zwrotowi nie podlega opłata za przesyłkę. Kupujący, który rezygnuje z zakupu, musi odesłać zakupione pozycje na własny koszt. Wydawnictwo nie odbiera żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
 21. Jeśli zakupione pozycje nie są zgodne z informacją na stronie Wydawcy lub też dotarły do Kupującego uszkodzone lub też mają inne ukryte wady - należy złozyć reklamację. Należy ją przesłać na adres podany w potwierdzeniu zamówienia. Po otrzymaniu od Wydawnictwa potwierdzenia przyjęcia reklamacji Kupujący powinien odesłać otrzymane pozycje do Wydawcy. Nastepnie Wydawca sprawdza zasadność reklamamcji i wymienia publikacje na pozbawioną wad lub zwraca wpłaconą należność oraz koszty przesyłki poniesione przez Kupującego.
 22. Za zwrot należności wysłanej przekazem na adres Kupującego Wydawnictwo potrąci opłatę za nadanie przekazu (zgodnie z taryfa Poczty 5 zł + 1% wartości) chyba, że przyczyna zwrotu leży po stronie Wydawnictwa. Za zwrot przelewem na rachunek bankowy Wydawnictwo nie pobiera żadnych opłat.
 23. Na wypadek zagubienia przesyłki przez Pocztę Polską zamówienia, których wartość przekracza limity odszkodowania będą wysyłane przesyłkami z podaniem wartości. Powoduje to wzrost kosztów przesyłki zgodnie z taryfą Poczty.
 24. W sprawach nie uregulowanych warunkami zamawiania stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Wydawnictwo ONGRYS
Najlepszy wydawca 2010

Strony:
Kapitan Żbik
Zeszyty Komiksowe
Festiwal Komiksu w Łodzi
Christa dla zaawansowanych

Autorzy:
Papcio Chmiel
Bohdan Butenko

Portale:

Sklepy:

statystyka