Wydawnictwo ONGRYS


Nowinki   Wydawnictwo   Publikacje   Zakupy   Forum   Kontakt  

Konkursy
    Aktualne
    Zakończone
    Regulamin

Wydawnictwo ONGRYS
Albumy:
    
Prof. Filutek 1967-1984
    
Jerzy Wróblewski
    
Tim i Miki
    
Skład główny tom 2
    
Orient Men
    
Rodryk
    
Kapitan Jasny
    
Bruce J. Hawker - wydanie zbiorcze t.2
    
Podróż smokiem Diplodokiem
    
Prof. Filutek 1948-1966
    
Tarzan
    
Kapitan Żbik - 07 - Śledzić fiata 03-17WE
    
Brunatny pająk
    
Kapitan Żbik - 03 - Ryzyko cz. 3
    
Antresolka profesorka Nerwosolka
    
Saga Valty cz. 2
    
Tajfun: Zagadka układu C-2
    
Przygody szeregowca Kromki
    
Josephine
    
Bruce J. Hawker - wydanie zbiorcze t.1
    
Tajfun: Nowe reguły gry
    
Spadająca gwiazda.
Marilyn Monroe
    
Kuśmider i Filo
    
Witek Sprytek
    
Planeta Robotów
Bunt krasnoludków
    
Gapiszon i Korniszon

Kontakt:
wydawnictwo@ongrys.plRegulamin konkursów - Wydawnictwo ONGRYSKonkursy dla czytelników - regulamin 1. Konkursy dla czytelników są organizowane przez Wydawnictwo Ongrys, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkursy są przeprowadzane przez internet. Treść konkursu jest umieszczana na stronie internetowej Organizatora. Rozwiązania a także inną korespondencję związaną z konkursem nalezy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkursy@ongrys.pl. Nagrody będą wysłane firmą pocztową lub kurierską.
 3. W konkursach może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która w wyznaczonym terminie prześle rozwiązanie.
 4. Pytania/Zadania konkursowe, terminy rozpoczęcia, zakończenia konkursu, nadsyłania odpowiedzi i ogłoszenia wyników oraz pula nagród podawane sa w treści każdego konkursu.
 5. Kazdy Uczestnik może wysłać jedno rozwiązanie. Rozwiązania uczestników, które zostały wysłane w większej ilości nie będą brane pod uwagę.
 6. Rozwiązanie powinno zawierać odpowiedź na przynajmniej jedno pytanie/zadanie konkursowe, a także dane uczestnika niezbędne do przeprowadzenia konkursu, w szczególności imię, nazwisko oraz adres mailowy. Uczestnik może zamieścić swoje dane adresowe.
 7. Jeśli Uczestnik w rozwiązaniu nie zamieści danych adresowych, a znajdzie się wśród osób nagrodzonych, Organizator wyśle do niego wiadomość o wygranej z prośba o podanie adresu do wysyłki nagrody. Jesli Organizator nie otrzyma adresu w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości, Uczestnik zostanie skreślony z listy nagrodzonych, a nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi z listy.
 8. Organizator nie będzie przechowywał danych adresowych Uczestników w postaci innej, niż archiwum poczty. Wyjątkiem są osoby nagrodzone - Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia ich danych adresowych w archiwum konkursów. Dane Uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim oraz nie będą przetwarzane w żadnych innych celach niż realizacja konkursu. Wysyłając rozwiązanie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 9. Rozwiązanie można przesłać jako wiadomość mailowa lub też skorzystać z formularza na stronie z konkursem. Tematem wiadomości powinno być "Konkurs nr" wraz z aktualnym numerem konkursu w celu łatwiejszej identyfikacji.
 10. W roztrzygnięciu biorą udział wszystkie nadesłane w terminie, zgodne z regulaminem rozwiązania.
 11. Nagrody zostają przyznane uczestnikom którzy osiągnęli najlepszy rezultat spośród nadesłanych rozwiązań do wyczerpania puli nagród. Jeśli liczba uczestników z największym wynikiem jest większa niż nagród, o przyznaniu nagród decyduje losowanie.
 12. Po rozstrzygnięciu konkursu na stronie konkursu zostaje opublikowane prawidłowe rozwiązanie oraz lista nagrodzonych. Nagrody zostają wysłane do nagrodzonych pocztą. Na życzenie Nagrodzonych jest możliwość odbioru nagrody osobiście, np. podczas konwentów, spotkań z autorami itp.
 13. Terminy rozpoczęcia, zakończenia, nadsyłania odpowiedzi i ogłoszenia wyników oraz pula nagród podawane sa w treści każdego konkursu.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 15. Organizator dołozy wszelkich starań by konkursy zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz duchem konkursu. Niemniej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z udziału w konkursie, w szczególności za problemy z działaniem poczty lub poczty elektronicznej.


Wydawnictwo ONGRYS
Najlepszy wydawca 2010

Strony:
Relax
Kapitan Żbik
Zeszyty Komiksowe
Festiwal Komiksu w Łodzi
Pracownia Komiksowa w Gdańsku
Christa dla zaawansowanych

Autorzy:
Papcio Chmiel
Bohdan Butenko

Portale:

Sklepy:

statystyka